ข่าวสาร
ข่าวสาร

 

 

 

ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice)

         27 ธันวาคม 2556 บริษัท ยูนิตี้แพคเกจจิ้งกรุ๊ป จำกัด มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะเรียนให้ท่านทราบว่า บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) โดยบริษัท ยูไนเต็ด รีจิสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

          ความสำเร็จดังกล่าวเกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นเป็นอย่างยิ่งที่จะรับใช้ท่านด้วยผลิตภัณฑ์และการบริการที่ดีเลิศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการตอบแทนต่อความอนุเคราะห์จากท่านที่มีต่อเราด้วยดีเสมอมา จึงขอขอบคุณเป็นอย่างสูงต่อท่านมา ณ ที่นี้ด้วย

            บัดนี้บริษัทยูนิตี้แพคเกจจิ้งกรุ๊ปจำกัดพร้อมแล้วที่จะร่วมทางไปกับท่านบนเส้นทางสู่ความสำเร็จยิ่งๆ ขึ้นไปในฐานะผู้รับผิดชอบด้านบรรจุภัณฑ์แบบอ่อนคุณภาพสูงของท่าน

            ขอน้อมอวยพรให้ท่านและกิจการของท่านรวมทั้งครอบครัวได้ประสบกับความสุขและความสำเร็จยิ่งๆ ขึ้นไปในปี 2557 นี้และตลอดไป